CHURCHILL’İN IRKÇI DÜNYASI

ABD’li tarihçi yazar Patrick J. Buchanan, Churchill, Hitler and the Unnecessary War (Churchill, Hitler ve Gereksiz Savaş) isimli eserinde, Churchill’in savaşlarda özellikle sivillere karşı uyguladığı gaddarlığın, kendi yaşam felsefesinden kaynaklandığını belgelemektedir.

Hayat arkadaşı Violet Bonham Carter, Churchill’in, hayatının son dönemlerinde umutsuz bir ateist haline geldiğini belirtmiştir. Ona göre ölüm, tamamen bir yok oluş ve sonsuzluk ise kabul edilmeyecek bir olasılıktır.54

Kuşkusuz ateist olmak, doğrudan gaddarlık anlamına gelmemektedir; dünya üzerinde dünyaya güzellik getirmek isteyen ateistler de elbette vardır. Ayrıca her insan istediği şekilde inanmak veya inanmamak özgürlüğüne sahiptir. Burada yapmak istediğimiz vurgu, İngiliz derin devletinin acımasız bir elemanı olan Churchill’in yaşam felsefesinin onu toplu katliamlarda başrol oynayacak hale getirmiş olmasıdır.

Tarihçi Buchanan, Churchill’in görüşlerinin Hitler’e benzer bir çizgide olduğunu ve Churchill’in, kitabı Great Contemporaries‘de (Büyük Çağdaşlar) gönülsüzce Hitler’e olan hayranlığını itiraf ettiğini belirtmektedir.

Churchill’e göre, toplumda zayıf kişiler elenmelidir. Onun için, enerjik, üstün ve güçlü sınıfların çoğalması önemlidir.55 Bu Darwinist bakış açısı, I. ve II. Dünya Savaşları’nda oluk oluk kan dökülmesinin alt yapısını hazırlamıştır. Churchill ve yandaşları, kendilerince “zayıf ve gereksiz” olarak niteledikleri insan topluluklarının topluca öldürülmesinde hiçbir insani, ahlaki, felsefi veya hukuki sakınca görmemişlerdir. Özellikle II. Dünya Savaşı’nda ürkütücü düzeyde sivil katliamların gerçekleştirilmesindeki temel sebep budur. Arka planda da hep Churchill ve onun derin yandaşları vardır.

Churchill, sözde “üstün ırkın korunması ve güçsüz bireylerin toplumdan uzaklaştırılarak elimine edilmesine” yönelik İngiliz Hükümeti’ne bir program sunmuştur. Bu program, Hitler’in Almanya’da uygulamaya geçirdiği faşist programdan hiç de farklı değildir.

ChurchillZulum3 CHURCHILLİN IRKÇI DÜNYASI
İngiliz derin devletinin başlattığı ve 4 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan Bengal Kıtlığı’nda Churchill yine başrollerdedir.

Churchill, tıpkı Darwin gibi, Arapları, zencileri, Aborijinleri, Uzakdoğu’daki sarı ırkı kendince “aşağı ırk” olarak nitelemiştir.56 “Kızılderililer ve Aborijinlere kötülük yapıldığını kabul etmediğini, yaşananların sadece üstün ırkın gelip her şeye el koyması olduğu”nu söylemiştir.57 (Adı geçen ırkları tenzih ederiz) İngiliz derin devletinin bizzat uygulamaya geçirdiği Bengal kıtlığında, 4 milyonun üzerinde insan hayatını kaybetmiştir. Churchill’in bu konuda, dönemin Hindistan’dan sorumlu bakan İngiliz Leo Amery’e yaptığı yorum şöyledir: “Artık tavşanlar gibi doğuramayacaklar”.58 (Değerli Hintli kardeşlerimizi tenzih ederiz) Amery, bu konuşmadan bir yıl sonra, bakış açısı olarak Churchill’in Hitler’den pek farkı olmadığını söyleyecektir.59 Amery ve Hint Valisi, Bengal’de gıda stoklarının serbest bırakılması için Churchill’e talepte bulunduklarında, Churchill, bir telgraf ile “madem öyle Ghandi henüz niye ölmedi” şeklinde cevap vermiştir.60

Churchill, Afganistan’da köylerin yakılması emrini vermiş ve tek bir köyün dahi ihmal edilmemesini ve direnenlerin derhal öldürülmesini söylemiştir. Şu sözler Churchill’e aittir: “Peştunların bir derse ihtiyacı var ve bizim de oldukça zalim insanlar olduğumuz konusunda hiçbir şüphe yok.” Churchill’e göre böyle bir ders verilmesi “hayatidir”; çünkü ona göre Peştunların “beyaz ırkın üstünlüğünü anlamaları” gerekmektedir.61 (Değerli Afgan kardeşlerimizi tenzih ederiz)

Aborjinler1 CHURCHILLİN IRKÇI DÜNYASI
Aborijinlere yapılanlar, İngiliz derin devletinin kurgulayıp uygulamaya geçirdiği “aşağı ırk” saçmalığının getirdiği vahşeti anlamak açısından önemli bir örnektir. Churchill ise, Aborijinlere yapılan zulmün bir kötülük değil, sözde “üstün ırkın her şeye el koyması” olduğunu savunmuştur.

İngiliz derin devletinin, İngiliz mandası altındaki Filistin topraklarını parçalama planının gündeme getirildiği 1937 tarihli Peel Komisyonu’nda ise Churchill Filistin halkı için şu cümleleri kullanmıştır: “İçinde ne kadar uzun zaman yaşıyor olursa olsun, köpek kulübesi hakkında son kararı, kulübenin içinde yaşayan köpeklerin vermesini kabul edemem.”62 (Değerli Filistinli kardeşlerimizi tenzih ederiz)

Karayipler’deki İngiliz sömürgelerinden İngiltere’ye göçmen geçişini engellemek için ise Churchill bir slogan başlatmıştır. Bu slogan ise “Keep England White” (İngiltere’yi beyaz tutalım) şeklindedir.63 1930 yılındaki Japon-Çin Savaşı ile ilgili olarak ise “sarı insanların kavgalarıyla ilgilenmediğini” söylemiştir.64

“İngiltere’yi beyaz olarak muhafaza etmek” isteyen ve ülkesinde sadece güçlü bireylerin barınmasını isteyen Churchill, kendince “aşağı ırk veya zayıf” olarak gördüğü insanları diğer kolonilerdeki toplama kamplarına göndermiştir.

KeepWhite CHURCHILLİN IRKÇI DÜNYASI
Churchill,”İngiltere’yi beyaz olarak muhafaza edelim” sloganını ortaya atmış, bu ürkütücü slogan İngiltere’de ırkçılığın şiddetlenmesine neden olmuştur.

Hatırlanacağı gibi I. Dünya Savaşı’nda Türk askerine karşı gaz kullanılmasını savunan, yine aynı ırkçı zihniyete sahip olan Churchill’dir. Gaz kullanmanın insanlık suçu olduğunu kabul etmekte, ancak Türk halkının “insan” sayılmayacağını iddia edecek kadar ileri gitmektedir. (Necip Türk Milletini tenzih ederiz) Konunun detaylarına kitabın 1. cildinden ulaşabilirsiniz.

Churchill, bakış açısı olarak kuşkusuz faşist Hitler’den farklı değildir. Ancak gaddarlık bakımından, 20. Yüzyıl’ın en acımasız katili olan Hitler’i dahi geçmiştir. Hitler, 6 milyon kişinin hayatını kaybetmesinden sorumluyken, Churchill, 1899-1965 arasındaki 66 yıl boyunca, sömürge topraklarında gerçekleşen katliamlar da dahil olmak üzere çok daha fazla kişinin ölümüne sebep olmuştur. Churchill yönetimindeki İngilizler, Asya, Afrika ve Latin Amerika’da 7000 toplama kampı kurmuşlardır. Churchill, yaptığı vahşeti kendi diliyle itiraf edenlerdendir; şöyle demiştir: “Çok zalim insanlar olduğumuza hiç şüphe yok.65

Klasik bir Darwinist faşist görünüm veren Churchill, İtalyan faşist Mussolini’ye şu sözlerle övgülerde bulunmuştur:

Faşizm tüm dünyaya büyük bir hizmette bulunmuştur… Eğer bir İtalyan olsaydım eminim ki baştan itibaren senin yanında olurdum.66

Churchill, tıpkı dönemin Darwinist faşistleri gibi, kendince aşağı gördüğü ırkları ortadan kaldırabilmek için savaşın gerekliliğine inanıyordu. “Savaş, en iyi uyarıcıdır67 sözü Churchill’e aittir ve döneminde neden bu kadar savaş ve katliam yaşandığının da bir açıklamasıdır. Churchill ayrıca, savaş dönemlerinde, en mutlu zamanlarını yaşadığını söyleyecek kadar sadist ruhlu bir kişiliktir. İngiliz yazar David Irving, Churchill’in yaşadığı dönem boyunca her zaman yıkıcı işlere imza attığını belirtmekte ve şehirleri, anıtları, sanat eserlerini, halkları, sınırları, monarşileri ve sonunda da kendi ülkesinin imparatorluğunu yıktığına” dikkat çekmektedir. Irving, şöyle devam eder:

Bombalama politikaları, Hollanda, Fransa, Belçika, Çekoslovakya, Almanya ve İskandinavya’da bir milyon sivilin ölümüne neden olmuştur. Bu duruma üzüldüğü ise pek söylenemez. Aksine, yirmi beş yıl önce Parlamento Meydanı yakınındaki gizli örgüt savaş karargahında yapılan bir tur sırasında, Dresden’in yıkımının stereoskopik fotoğraflarının, savaş zamanı gelen ziyaretçiler için hazırlanmış olan daimi gurur köşesinde sergilendiğini gördüm. Bu, tıpkı, Hitler’in Auschwitz veya Buchenwald’daki renkli fotoğrafları, gelen ziyaretçiler için duvara iğnelemesi gibi bir şeydi.68

Churchill’i ve uygulamalarını incelerken nasıl ürkütücü ve faşist bir zihniyete sahip olduğunu iyi tahlil etmek gerekmektedir. Bu deccali zihniyet, İngiliz derin devletine aittir. Kitlelere karşı duyulan bu büyük nefret, İngiliz derin devletine kitle katliamları yaptırmış, atom bombaları attırmıştır. Bu sinsi sistemi iyi tanımak, sınırlarını iyi bilmek ve doğrudan Deccal adına ortaya çıktığını hiçbir zaman unutmamak gerekmektedir. Onu yenecek olan, yalnızca Mehdi hareketi olacaktır.

Bengal 1 CHURCHILLİN IRKÇI DÜNYASI
İngiliz derin devleti tarafından suni olarak oluşturulan Bengal kıtlığı, 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden biridir. Churchill’in ırkçı zihniyeti, bu kıtlığın altyapısını oluşturmuştur.

 

DİPNOTLAR:

 1. Patrick J. Buchanan, Churchill, Hitler, and “The Unnecessary War”: How Britain Lost Its Empire and the West Lost the World, Three Rivers Press, 2009, s. 400
 2. Buchanan, a.g.e., s. 400
 3. Buchanan, a.g.e., s. 402
 4. “Let’s Talk About the ‘Ugly Briton’: Shashi Tharoor on Winston Churchill”, The Disorder of Things, 28 Ekim 2015, https://thedisorderofthings.com/2015/10/28/lets-talk-about-the-ugly-briton-shashi-tharoor-on-winston-churchill/
 5. Patrick J. Buchanan, Churchill, Hitler, and “The Unnecessary War”: How Britain Lost Its Empire and the West Lost the World, Three Rivers Press, 2009, s. 403
 6. Buchanan, a.g.e., s. 403
 7. Patrick J. Buchanan, Churchill, Hitler, and “The Unnecessary War”: How Britain Lost Its Empire and the West Lost the World, Three Rivers Press, 2009, s. 404
 8. Con Coughlin, “How Winston Churchill got his taste for war”, The Telegraph, 27 Nisan 2013, http://www. telegraph.co.uk/history/10022399/How-Winston-Chur chil -got-his-taste-for-war.html
 9. Peel Commission Report, proof copy of Churchill’s evidence: Churchill papers, 2/317
 10. “The Crimes of Winston Churchill”, The Crimes of Britain, https://crimesofbritain.com/2016/09/13/the-trial-of-winston-churchill/
 11. Boris Johnson, The Churchill Factor: How One Man Made History, Riverhead Books, 2015, s. 141
 12. Mark Curtis, The Great Deception: Anglo-American Power and World Order, Pluto Press, 1998, e-book
 13. “Winston Churchill ‘ordered assassination of Mussolini to protect compromising letters'”, The Telegraph, 2 Eylül 2010, http://www.telegraph.co.uk/history/world-war-two/7978285/Winston-Churchill-ordered-assassination-of-Mussolini-to-protect-compromising-letters. html
 14. David Irving, Churchill’s War: I – The Struggle For Power, Avon Books, 2003, s. xvi
 15. Irving, a.g.e., s. xii

Ayrıca bakınız

İNGİLTERE’NİN TÜRKİYE’Yİ SAVAŞA DAHİL ETME ÇABALARI

İngiliz derin devleti, II. Dünya Savaşı’nın yaklaşmasıyla, Türkiye’yi savaşa dahil etmeye çalışmıştır. I. Dünya Savaşı …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."