TONY BLAIR VE IRAK ÖZRÜ

Tony Blair’in Mayıs 1997 seçimlerinde İngiltere’de İşçi Partisi Genel Başkanı ve Başbakan olarak iktidara gelmesiyle birlikte İngiliz derin devletinin İslam alemine karşı yürüttüğü ideolojik savaş görünür şekilde ileri bir safhaya taşınmıştır. Söz konusu iktidar değişiminden sonra yüz binlerce mazlum kadın, çocuk ve erkeğin büyük zulümlere maruz kalmasında, Tony Blair’ın sahip olduğu Darwinist ve materyalist dünya görüşünün büyük etkisi olmuştur. Blair, 2003 yılında İngiliz gizli servislerinin verdiği sahte raporlar doğrultusunda Irak’ta güya kitle imha silahları olduğunu söyleyerek ABD ile birlikte bu ülkenin kanlı bir şekilde işgal edilmesine sebebiyet vermiştir. The Guardian gazetesi, ORB isimli bir araştırma şirketinin Irak genelinde yaptığı anket sonucunda, Irak’ta 1.2 milyon kişinin şehit olduğunu duyurmuştur.356 Bu katliamdan yıllar sonra Tony Blair, CNN’de katıldığı bir programda aldıkları istihbaratın yanlış olduğunu şu sözlerle dile getirmiştir:

Aldığımız istihbarat yanlış olduğu için özür dilediğimi söyleyebilirim. Ayrıca planlamadaki bazı hatalar ve şüphesiz, rejimi ortadan kaldırır kaldırmaz yaşanacaklarla ilgili anlayışımızdaki hatadan ötürü de özür dilerim.357

1 milyonun üzerinde masum insanın güya “yanlış bir istihbarat sonucu” katledilmesi, geriye yıkık, paramparça bir ülke bırakılması ve o ülkenin hala iç savaşla boğuşuyor olmasının en büyük sorumlularından biri olan Blair’in bu açıklamaları, İngiliz siyasetinde İngiliz derin devletinin ne kadar köklü etkisinin olduğunun bir göstergesidir. Zira bu savaşta sadece ölüm ve yıkım da olmamıştır. İşgal boyunca milyonlarca sivil sakat kalmış, sayısız tecavüz vakası meydana gelmiş, hapishanelerde ve işgal edilen bölgelerde akla hayale gelmeyecek işkence vakaları yaşanmış, 2 milyon insan sığınmacı konumuna düşmüş, 4.5 milyon çocuk ailesiz kalmıştır. Dahası, Irak işgali, IŞİD benzeri terör örgütlerinin oluşumuna zemin hazırlamıştır.

Tony Blair Hükümeti’nin 2003’teki Irak Savaşı öncesi ve sonrası aldığı kararlara yönelik en kapsamlı soruşturma bulgularını içeren ve 7 yıl boyunca merakla beklenen Chilcot Raporu, Blair’e ağır eleştirilerle doludur. Raporu hazırlayan soruşturma komisyonunun başkanı Sir John Chilcot, raporda “Askeri harekat son seçenek değildi” demiştir.

TonyBlair TONY BLAIR VE IRAK ÖZRÜ
Blair, 1997’de seçimleri kazandığında, hiç kimse, Irak’ın başına büyük bir felaket geleceğini tahmin etmiyordu. Derin devletin himayesinde hareket eden Blair, 1.2 milyon Müslümanın şehit edilmesinden sorumludur.

Raporun hazırlanmasının ardından gazetecilerin karşısına çıkan Blair, “Bahane öne sürmeden bütün sorumluluğu üstlendiğini ve herkesin düşündüğünden daha fazla keder ve pişmanlık hissettiğini” söyleyerek özür dilemiştir.358

Blair özrü bu şekilde gündeme gelirken, İngiltere, Irak petrollerine el koymaya devam etmektedir. İngiliz The Guardian gazetesi, dönemin ABD ve İngiltere Hükümetlerinin, işgal öncesinde ve Saddam Hüseyin’in devrilmesinden sonra, Irak’taki petrol rezervlerinin kontrolü üzerine sıkı pazarlıklar yürüttüğünü ortaya koymuştur.359

IraqSavas TONY BLAIR VE IRAK ÖZRÜ
Kitle imha silahları yalanı üzerine kurgulanmış Irak işgalinin gerekçesi, “halka özgürlük getirmek” olmuştur. Oysa manzara ortadadır.
IraqSavas2 TONY BLAIR VE IRAK ÖZRÜ
Irak’ta kitle imha silahları olduğu iddiasının bir yalan olduğunu ortaya koyan komisyonun başkanı Sir John Chilcot ve Chilcot Raporu

Chilcot Raporu’nda, dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair’in dış politika baş danışmanı David Manning’in, dönemin ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Condoleezza Rice’la 9 Aralık 2002 tarihinde yaptığı konuşmada, “İngiliz kuruluşlarına Irak’taki petrol endüstrisine ve diğer sektörlerde eşit oyun sahası sağlanmasının önemli olduğu”nu vurguladığı yer almaktadır.

İşgal başlamadan iki ay öncesindeyse İngiliz hükümet yetkilileri, İngiliz petrol devi BP’den bir ekibi makamlarında kabul ederek Irak’taki enerji sektörü üzerine beklentileri konusunda bilgi almıştır. 2009 yılında ise şirketin önderliğindeki konsorsiyuma, ülkenin güneyindeki Rumaila petrol sahasında petrol çıkarma izni verilmiştir.360

Görülebildiği gibi konu “(olmayan) nükleer silahları yok etmek”, “demokrasi getirmek”, “halkı refaha erdirmek” falan değildir. Baştan beri konu, Ortadoğu’yu parçalama sürecini başlatmak ve bu vesileyle bölgenin en önemli hazinesi olan petrol rezervlerine el koyabilmektir. Böyle de olmuştur; İngiltere şu an Irak petrollerinin neredeyse tüm hakimiyetini ele geçirmiş konumdadır. Saddam nasıl önce İngiliz derin devleti tarafından bir proje olarak ortaya çıkarılıp sonra yine derin devlet tarafından harcandıysa, bugün bölgede bir proje olarak ortaya çıkarılan IŞİD ve PKK terör örgütleri de aynı şekilde kullanılmaktadır. Bölge, tüm bu sebeplerle hala istikrarını sağlayamamakta ve bu durum sadece İngiliz derin devletine kazanç getirmektedir. İngiliz derin devletinin ürkütücü Irak planı, tam beklendiği şekilde işlemiş görünmektedir.

Tony Blair’ın İdeolojisinin Kaynağı: Gladstone

GldBlair TONY BLAIR VE IRAK ÖZRÜİngiliz derin devletinin Müslümanları doğrudan hedef alan planında Tony Blair, farkında olarak ya da olmayarak oldukça etkili bir rol üstlenmiştir. Onun Başbakanlık yaptığı dönemde derin devlet, İngiltere’yi askeri ve sivil kurumlarıyla birlikte dilediği gibi yönlendirmiştir.

Blair, yaptığı konuşmalarda politik ilhamını, Darwinist ideolojiye bağlılığı ve Türk düşmanlığı ile tanınan İngiltere eski Başbakanı William Ewart Gladstone’den aldığını söylemektedir. Kitabın 1. cildinde detaylı yer verdiğimiz gibi Gladstone, Türk Milleti’ne ve Müslümanlara sayısız hakaretler yöneltmiş nefret dolu bir politikacıdır. Gladstone’un, “Türkler insanlığın insan olmayan numuneleridir. Medeniyetimizin bekası için onları Asya steplerine geri sürmeli veya Anadolu’da yok etmeliyiz. Türklerin yaptıkları kötülükler yalnız bir surette ortadan kaldırılabilir: Kendilerinin yok olmasıyla,” şeklindeki sözleri oldukça vahimdir. (Necip Türk Milleti’ni tenzih ederiz) Blair’in, Gladstone gibi ırkçı-şovenist fikir yapısındaki bir kişiyi kendisine örnek aldığını söylemesi, durumun vahametini artırmaktadır.1

İngiliz The Economist Dergisi, Tony Blair’in dış politikada William Ewart Gladstone’u adım adım takip ettiğini belirtmiş ve aradaki benzerliklerden dolayı onu “Gladstone’un hayaleti” olarak tanımlamıştır.2

 

  1. Ahmet İhsan, Matbuat Hatıralarım, İstanbul: A. İhsan Matbaası, 1931, s. 57
  2. Britain: Gladstone’s Ghost”, The Economist, vol: 351, issue: 8121 (29 May 1999), s. 54

Tony Blair ve Chatham House Arasındaki Stratejik İşbirliği

Tony Blair, Başbakanlık görevinden ayrıldıktan sonra bu defa düşünce kuruluşları ve vakıflar yoluyla Darwinist ideolojiyi yaymaya, İngiliz derin devletinin tipik yöntemlerinden biri olan homoseksüellik propagandası yapmaya devam etmiştir. Kurmuş olduğu Tony Blair İnanç Vakfı üzerinden bu politikalar yaygınlaştırılırken, Blair’in sık sık, farklı vakıflar için de yorumlarına başvurulmuştur. Tony Blair ve vakfına en fazla destek veren düşünce kuruluşu ise Chatham House’tur.

TonyB FaithFoun TONY BLAIR VE IRAK ÖZRÜ
Tony Blair İnanç Vakfı, sayfasında, “Suudi Arabistan, İran ve Yemen için Yarışma” başlıklı yazıda, Chatham House raporuna yer vermiştir. Genellikle bu kurumlar birlikte hareket etmektedirler.

Tony Blair, siyasi geçmişi nedeniyle, İngiliz derin devletinin planladığı adımların uygulanmasında ülke yönetimleri ve devlet liderleri üzerinde etki sahibi olabilecek bir figür olarak yönlendirilmiştir. Bu nedenle Blair, Chatham House’un düzenlediği toplantılara düzenli olarak konuşmacı sıfatıyla çağrılmış, düşünce kuruluşunun sayfasında fotoğraflarıyla gündemde tutulmuş, yazılarının ve raporlarının tanıtılmasıyla desteklenmiştir.

Tony Blair 2008 yılında açılışını yaptığı Tony Blair İnanç Vakfı çatısı altında, siyasetten ayrıldıktan sonra “Yeni siyaset din” sözleriyle çalışmalarına sözde din adına devam edeceğini açıklamıştır. Yapılan organizasyonlarda milyon dolarlık anlaşmalarla danışmanlık bedeli almaya devam etmekte ve yaptığı konuşmalarda ücretini 500 bin dolara kadar çıkartmaktadır. Buradaki amaç, Tony Blair’ın son derece faydalı ve insanlığın yararına çalışmalar yaptığı, İngiltere’nin devlet yönetiminde hala görüşlerine önem verildiği ve söz sahibi olduğu yönündeki imajı güçlendirmektir.

BlairCH TONY BLAIR VE IRAK ÖZRÜ
Tony Blair’in yazıları ve faaliyetleri, sıklıkla Chatham House sitesinde yayınlanmaktadır.

Bu imaj çalışması sonucunda, İngiliz derin devletinin himayesinde hareket etmeye mecbur bırakılmış olan Blair kanalıyla, derin devletin tüm zorunlu ideolojileri yaygınlaşmış olmaktadır. Bunlar arasında askeri müdahale kararlarının insanlara makul gösterilmesi, homoseksüellik ve Rumilik propagandası yapılması gibi konular vardır. Örneğin Chatham House, “Doğru İnsanlara Güvenmek” adını verdiği raporunda Tony Blair’ın Irak, Afganistan ve Afrika ülkelerine “insani müdahale” adı altında askeri güç kullanma kararını desteklediğini belirtmiştir. Blair’den gelen bu destek, söz konusu düşünce kuruluşları tarafından bir referans olarak kullanılmaktadır. Chatham House, bununla bağlantılı olarak Tony Blair’ın dış politikasıyla ilgili hazırladığı raporu internet sitesinde yayınlamıştır.

İngiliz derin devleti tarafından sürekli gündemde tutulan Blair, homoseksüellik propagandası için de görevlendirilmiştir. Blair, İngiltere’nin tanınmış homoseksüel yayını Attitude dergisine çeşitli röportajlar vermiştir. Dergi, “İngiltere’nin en çok satan homoseksüel dergisi” olarak kabul edilmektedir. Tony Blair, dergiye ilk röportajı 2005 yılında vermiştir. Dergi bu röportajı sosyal medya hesabında tüm homoseksüel okuyucularına “Tony Blair bir Başbakan olarak tarihte ilk kez homoseksüel bir yayına röportaj verdi” sözleriyle duyurmuştur.

“Sivil Birliktelik” başlıklı röportajda, “Yıllar süren faaliyetler ve bir neslin değişimi ile homoseksüel hakları, bir kişinin ve onun hükümetinin yardımıyla sonuca ulaştı. Bir homoseksüel dergisine ilk kez konuşan bir Başbakan olarak Tony Blair, bir kez daha Attitude dergisine homoseksüel haklarını nasıl savunduğunu ve Katolik inancını anlatıyor” ifadeleriyle, Tony Blair’ın tüm dinler tarafından haram olarak kabul edilen ve Allah’ın lanetlediği homoseksüelliğe verdiği destek anlatılmıştır. Fark edilebileceği gibi burada homoseksüellik, Katolik inancı ile yan yana zikredilmekte ve İngiliz derin devletinin homoseksüelliği dinlerle bağdaştırma oyunu bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, Blair’in Başbakanlık görevini bırakmasının hemen ardından Protestanlıktan Katolikliğe geçmesini de şüpheli duruma düşürmektedir. Keza İngiliz derin devleti, Katoliklik gibi koyu ve keskin sınırları olan bir inanca da homoseksüelliği dahil edebilme projesini hayata geçirmeye çalışmaktadır. Blair’in, söz konusu hedef için de yönlendirilmiş olması kuvvetle muhtemeldir.

BlairHOMO TONY BLAIR VE IRAK ÖZRÜ
Tony Blair, homoseksüellik propagandasını en yaygın şekilde yapanlardandır. Homoseksüel yayınlara röportaj veren ilk başbakan olmuştur.

Tony Blair, homoseksüelliği, medyanın imkanlarını kullanarak desteklemekle kalmamakta, aynı zamanda siyasi bağlantılarını da homoseksüelleri örgütlemek amacıyla kullanmaktadır. “LGBT İşçi Partisi”nin düzenlemiş olduğu bir yemekte homoseksüelleri bir araya getirmiş ve “LGBT haklarını ilerletme çabalarından gurur duyabilirler” diyerek sosyal medya hesabından tüm homoseksüellere destekçi olduğu mesajını vermiştir.

BlairHOMO2 2 TONY BLAIR VE IRAK ÖZRÜ
Başbakanlığı sonrası, önce “inanç vakfı” ile ortaya çıkan Blair’in sonra homoseksüel ikonu olarak ön plana çıkması, İngiliz derin devletinin taktiklerinden biridir.
 BlairHOMO2 1024x984 TONY BLAIR VE IRAK ÖZRÜ
Başbakanlığı sonrası, önce “inanç vakfı” ile ortaya çıkan Blair’in sonra homoseksüel ikonu olarak ön plana çıkması, İngiliz derin devletinin taktiklerinden biridir.

LGBT İşçi Partisi örgütlenmesi kendi sayfasında Tony Blair’ın takip edilmesini tavsiye etmiş ve “İngiltere’de homoseksüel haklarında değişim yapan Başbakan tüm dünyaya örnek teşkil ediyor” sözleriyle Blair’in homoseksüellere verdiği desteği vurgulamıştır.

Tony Blair, aynı zamanda Gay Times (Homoseksüellerin Zamanı) isimli bir derginin kapağında “homoseksüel ikonu” olarak yer almıştır. Konuyla ilgili haberi, The Independent gazetesi “Tony Blair son 30 yılın homoseksüel ikonu” başlığıyla, France 24 ise “Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ‘homoseksüel ikonu’ olarak adlandırıldı” başlığıyla duyurmuştur.

Görüldüğü üzere, “Kuran’ı Türklerin elinden almalıyız” diyen Gladstone’un ateşli bir hayranı olan İngiltere eski Başbakanı Tony Blair, derin devletin sahte ideolojilerini yaygınlaştırma konusunda yönlendirilmiştir. Bilerek veya bilmeyerek üstlendiği bu görevde, 1909’da kurulan, Osmanlı’yı parçalama kararlarını alıp hayata geçiren, Sykes-Picot Haritası’nı çizdiren Round Table’ın devamı Chatham House gibi kuruluşlar da yer almaktadır. İngiliz derin devletinin yönlendirmesiyle dünyayı derin devlet çıkarlarına göre şekillendirmekle görevlendirilen bu yapının deşifre edilmesi bu yüzden çok hayati bir öneme sahiptir.

DİPNOTLAR:

  1. “Irak’ta Kaç Milyon Sivil Öldü?”, Yeni Şafak, 16 Eylül 2007, http://www.yenisafak.com/dunya/irakta-kac-milyon-sivil-oldu-68967
  2. “Tony Blair Irak Savaşı İçin Özür Diledi”, En Son Haber, 25 Ekim 2015, http://www.ensonhaber.com/tony-blair-irak-savasi-icin-ozur-diledi-2015-10-25.html
  3. “Chilcot raporunda Blair’e sert eleştiriler”, BBC Türkçe, 6 Temmuz 2016, http://www.bbc.com/turkce/dunya/2016/07/160706_iraq_chilchot_rapor
  4. “Alçaklar sadece petrol paylaşımında anlaşamamış”, Yeni Söz, 10 Temmuz 2016, http://www.yenisoz.com.tr/alcaklar-sadece-petrol-paylasiminda-anlasamamis-haber-14269
  5. “İngiltere ve ABD’nin alçak pazarlığı”, Dünya ve Gerçekler, 9 Temmuz 2016, http://www.dunyavegercekler.com/haber/39729-ingiltere-ve-abdnin-alcak-pazarligi.html

Ayrıca bakınız

İNGİLTERE’NİN TÜRKİYE’Yİ SAVAŞA DAHİL ETME ÇABALARI

İngiliz derin devleti, II. Dünya Savaşı’nın yaklaşmasıyla, Türkiye’yi savaşa dahil etmeye çalışmıştır. I. Dünya Savaşı …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."